Motetti obligati

Motetti obligati, för kör a capella, op.161. 1991

Sven-Erik Bäck skrev sina körmotetter i slutet av 50-talet. Som körsångare har jag sjungit de flesta och även om inte alla är direkt tilltalande så rymmer de mycket känsla, andlighet och framförallt medvetenhet om texten, ordet och budskapet. De är i många fall svårsjungna, men rymmer oaser av avspänning, kontemplation, samtidigt som deras klara riktning ger många "tips" för tonsättare av senare generationer hur man KAN få även "fula" klanger att fungera.

Mina 15 motetter till de bibeltexter som läses varje års-cykel vid mässan är mycket Bäcks motetters barn. Jag skrev dem under några heta sommarveckor som en sorts "en-om-dan" andliga övningar (även om de flesta tog flera dagars arbete i anspråk). De är klara utmaningar för vilken kör som helst, bland annat eftersom de är quasi-tonala, och bygger mycket på rena, men oväntade ackordkombinationer. Samtidigt är de tillräckligt överkomliga för att en ambitiös kör ska kunna bli klangligt rikligt belönad för sitt arbete (Åtminstone om man ska tro recensenten av partituret i Kyrkomusikernas Tidning, Johannes Landgren. Jag gör det gärna!).

Till motetterna finns det också fem postludier för orgel, Paralphi, byggda på tematik ur fem av körsatserna.

förstasidan  |   biografi  |   verk  |   diskografi  |   kontakt
webbdesign: Mattias Franzén