De Profundis Catharinae

De Profundis Catharinae, op. 155, 1990, för fyra körer,
text: Gun Friedner, Janna Vettergren, Psalm 56, bearb: Britt G. Hallquist
CD nosag 009

Komponerades ganska snart efter branden i Katarina kyrka 1990 till texter av två församlingsbor - en äldre, en ung - som båda gripits av Katarinas öde, ihopvävda med latinska fragment ur främst "De Profundis"-sekvensen.

Verket, komplext och episkt, skrivet för fyra körer; gosskör, flickkör med solist, blandad kör och stor manskör, uruppfördes av Katarinakörerna under Lars-Ewe Nilsson, med bissering av hela verket, den 17 maj 1994 (på fyraårsdagen av branden) i Sofia kyrka med hela den närvarande (200 pers) församlingen/åhörarskaran medsjungande i slutpsalmen "Gammal är kyrkan, Herrens hus, står om än torn måste falla..."

För att göra verket mer användbart utanför Katarina kyrka gjorde jag 1998 en bearbetning av texten där jag använde enbart latin, med ord ur sekvenserna "De Profundis", "Te Deum", "Dies Irae" och "O Crux". Verket heter i den skepnaden Cla-ma-vi.

förstasidan  |   biografi  |   verk  |   diskografi  |   kontakt
webbdesign: Mattias Franzén